Seznam novic

 • Sprejeta novela ZJN-3C
  21.1.2022

  Dne 21. 1. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 10/22 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C), ki začne veljati 20. 2. 2022, z izjemo novega 47.a člena, spremenjenega 50. člena, novega tretjega odstavka 84. člena in spremenjenega 93. člena zakona, ki se začnejo uporabljati sedem mesecev po uveljavitvi ZJN-3C.

 • Od 1. 1. 2022 veljajo nove mejne vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU
  31.12.2021

  Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe, ki so neposredno uporabljive ter za naročnike v celoti zavezujoče, in s tem tudi nove mejne vrednosti začnejo veljati s 1. januarjem 2022.

   

  Mejne vrednosti so bile spremenjene kot sledi v nadaljevanju:

   ZJN-3 – splošno področje

  • iz 139.000 na 140.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo državni organi),

  • iz 214.000 EUR na 215.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo organi samoupravnih lokalnih skupnosti (sprememba z ZJN-3B) in drugi naročniki),

  • iz 5.350.000 EUR na 5.382.000 EUR (gradnje).

   

  ZJN-3 – infrastrukturno področje in ZJNPOV

  • iz 428.000 EUR na 431.000 EUR (blago in storitve),

  • iz 5.350.000 EUR na 5.382.000 EUR (gradnje).

 • Sprejeta novela ZJN-3B
  23.7.2021

  Dne 23. 7. 2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 121/12 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki začne veljati 1. januarja 2022.