Nova Uredba in sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju

Vlada Republike Slovenije je dne 8. 12. 2011 izdala Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list št. 102/11), ki se začne uporabljati 13. 3. 2012. Uredba določa:
–    minimalne obvezne okoljske zahteve (t. i. temeljne okoljske zahteve),
–    priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov (t. i. dodatne okoljske zahteve),
–    način vključevanja okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja in
–    način dokazovanja, da ponudnik oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjuje okoljske zahteve.

Dne 9.3.2012 pa je bila v Uradnem listu RS, št. 18/2012 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju. Več na spletnih stranih Uradnega lista RS

14.3.2012